Tìm kiếm ↓↓↓

Video hướng dẫn sử dụng các thanh công cụ MicroSation SE

Hướng dẫn học MicroSation SE_(nguồn: thầy Đinh Công Hòa)

1. Hướng dẫn tạo File và thiết lập đơn vị trong MicroSation 


2. Hướng dẫn sử dụng thanh công cụ cơ bản: Fence và Line,... Viết chữ trên MicroSation
3. Hướng dẫn tạo Cell  4. Hướng dẫn sử dụng Irasb (Số hóa ảnh)

3. Hướng dẫn sử dụng IrasC (Số hóa ảnh)

Phổ biến trong tuần

Tin Tức