Tìm kiếm ↓↓↓

In hàng loạt tập tin DOC, DOCX, PDF, TXT, JPG, DWG, DXF, ...In nhiều bản vẽ DWG và DXF mà không cần phần mềm CAD.
In hang loạt các tệp DOC, DOCX .
Các định dạng được hỗ trợ mới: Microsoft Visio VSDM và PowerPoint PPTM
Mẫu trang bìa mới: Tên tệp không có phần mở rộng
Khả năng khôi phục giá trị phạm vi trang sau khi khởi động lại Conductor
Khả năng sử dụng các biến môi trường Windows đặc biệt trong các tệp danh sách tài liệu
Khả năng tương thích với Trình xem eDrawings 2019
Khả năng chọn các công cụ in PDF khác nhau.

1. Cài phần mềm In hàng loạt tập tin:

Phổ biến trong tuần

Tin Tức