Tìm kiếm ↓↓↓

Video hướng dẫn Cài Win 10 trên hệ thống UEFI-GPT bằng WinNT Setup

Video này sẽ hướng dẫn các bạn cài Win 10 trên hệ thống UEFI-GPT bằng WinNT Setup mà cụ thể ở đây là cài win 10  trên ổ cứng trống chưa được định dạng gì.Các bạn xem video dưới đây


Xem bài viết hướng dẫn cụ thể

Phổ biến trong tuần

Tin Tức