Tìm kiếm ↓↓↓

Mời tải về Windows 10 Fall Creators Update Version 1709 chính thức

Mời tải về Windows 10 Fall Creators Update Version 1709 được phát hành chính thức bởi Microsoft cập nhật tháng 12, 2017, được tải về và up lên các host trong nước. Dưới đây là link tải từng phiên bản cụ thể, tất cả các phiên bản đều ngôn ngữ tiếng Anh (en-US)


Link tải 


- Bản cập nhật tích hợp KB4054517
- Mã hiệu build 16299.15

Checksum

✓ Windows 10 (Multiple Editions), Version 1709 (Updated Dec 2017) (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_multi-edition_version_1709_updated_dec_2017_x64_dvd_100406711.iso
Languages: English
SHA1: EA214EE684A5BB8230707104C54A3B74D92F1D69✓ Windows 10 (Multiple Editions), Version 1709 (Updated Dec 2017) (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_multi-edition_version_1709_updated_dec_2017_x86_dvd_100406359.iso
Languages: English
SHA1: 36005D054F732119BBB00FD9A0E141D54712D751✓ Windows 10 (Multiple Editions) VL, Version 1709 (Updated Dec 2017) (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_multi-edition_vl_version_1709_updated_dec_2017_x64_dvd_100406172.iso
Languages: English
SHA1: 1851A0007321FA084145EA24B8D30BF7A72BF1C6✓ Windows 10 (Multiple Editions) VL, Version 1709 (Updated Dec 2017) (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_multi-edition_vl_version_1709_updated_dec_2017_x86_dvd_100406182.iso
Languages: English✓ Windows 10 Language Pack, Version 1709 (Updated Sept 2017) (x86 and x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_windows_10_language_pack_version_1709_updated_sept_2017_x86_x64_dvd_100090877.iso
Languages: English
SHA1: 2D5723A6A39A0470E52EAC48610EAE4012328067Windows 10 (Multiple Editions) bao gồm 9 phiên bản

IndexNameProduct Key
1Windows 10 S3NF4D-GF9GY-63VKH-QRC3V-7QW8P
2Windows 10 S N
3Windows 10 HomeYTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
4Windows 10 Home N4CPRK-NM3K3-X6XXQ-RXX86-WXCHW
5Windows 10 Home Single LanguageBT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
6Windows 10 EducationYNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
7Windows 10 Education N84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8H
8Windows 10 ProVK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
9Windows 10 Pro N2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKT

Windows 10 (Multiple Editions) VL bao gồm 6 phiên bản

IndexNameProduct Key
1Windows 10 EducationYNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
2Windows 10 Education N84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8H
3Windows 10 EnterpriseXGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C
4Windows 10 Enterprise NWGGHN-J84D6-QYCPR-T7PJ7-X766F
5Windows 10 ProVK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
6Windows 10 Pro N2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKT

Phổ biến trong tuần

Tin Tức