Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn sử dụng MAPINFO

Hướng dẫn cài MAPINFO: ==> Xem chi tiết

Hướng dẫn sử dụng MAPINFO

1. Làm quen phần mềm Mapinfo


2. Hướng dẫn tạo khung bản đồ và lưới Km trong Mapinfo

3. Hướng dẫn Tạo buffer cho bản đồ

4. Hướng dẫn tô màu hiện trạng cho bản đồ trong Mapinfo

Hướng dẫn xử lý dữ liệu đánh giá thích nghi đất đai (Không dùng Tool)

Hướng dẫn xử lý dữ liệu đánh giá thích nghi đất đai Sử dụng Tool Overlay

Hướng dẫn tạo Hotlink trong Mapinfo

Phổ biến trong tuần

Tin Tức