Tìm kiếm ↓↓↓

Cách tích hợp Windows Recovery Environment (Windows RE) vào menu boot Windows 10

Windows Recovery Environment gọi tắt Windows RE là công cụ sửa chữa Windows rất hữu ích đặc biệt trên hệ điều hành Windows 10 Microsoft đã làm cho nó dễ dàng hơn để khởi động vào giao diện của nó mà không phải thông qua thiết bị gắn ngoài như usb recovery. Đặc biệt từ Version 1607 trở đi Windows RE sẽ được tích hợp luôn vào BCD để khi máy tính mà 2 lần gặp thất bại khởi động thì Windows sẽ tự khởi động vào Windows Recovery Environment.


Bài viết hôm này tôi sẽ trình bày cách có thể tích hợp Windows Recovery Environment (Windows RE) vào menu boot Windows 10 để chúng ta dễ dàng truy cập mỗi khi khởi động máy. Và để làm được chúng ta cần những yêu cầu sau:
Trước khi chạy công cụ EasyBCD để tạo dualboot thì chúng ta cần xác định đúng vị trí của tập tin Winre.wim, tập tin này được đặt trong thư mục WindowsRE và thư mục này lại được đặt trong thư mục Recovery. Như vậy chúng ta cần xác định ký tự của phân vùng đang lưu đường dẫn đến thư mục Recovery. Trước tiên cần kiểm tra trạng thái của Windows RE, sử dụng lệnh sau đây trong dấu nhắc lệnh cmd (admin)

Reagentc /info

Chúng ta sẽ được thông tin về Windows RE, và nó sẽ cung cấp cho chúng ta biết đường dẫn đến Winre.wim


Trường hợp nếu kiểm tra không thấy Windows RE thì xem bài viết Cách sửa lỗi bị mất tùy chọn Reset this PC và các tùy chọn khác trong màn hình Advanced options.

Bây giờ chúng ta cần xác định partition2 nó là phân vùng nào và có ký tự hay không?. Cách xác định là chúng ta sẽ sử dụng diskpart kiểm tra, sử dụng lệnh sau trong dấu nhắc lệnh

diskpart

Vì đường dẫn trên cho chúng ta biết Windows được cài đặt trên ổ đĩa 0 do vậy chúng ta sẽ sử dụng lệnh

select disk 0

Sau khi truy cập ổ đĩa 0 sử dụng lệnh sau liệt kê các phân vùng trong ổ đĩa

list volume

Khi bạn sử dụng diskpart thì ký tự volume nó sẽ tương đương với parttion


Như vậy ở trên đường dẫn là partition2 nó sẽ bằng Volume 2 trong diskpart và ngay sau nó là ký tự của phân vùng và chúng ta đã xác định được đường dẫn đến Winre.wim là C:\Recovery\WindowsRE\Winre.wim

Trường hợp Windows RE nó nằm ở Volume 1 và volume này không có ký tự phân vùng tức đang bị ẩn, do đó bạn cần đăng ký cho nó một ký tự để nó hiện lên, trong dấu nhắc lệnh gõ

select volume 1

assign letter=S

Với S là ký tự bạn muốn đặt tên

Khi xác định đường dẫn xong chúng ta khởi chạy công cụ EasyBCD, chọn tab Add New Entry


+ Bên dưới phần Portable/External Media chọn WinPE
+ Trong ô Name đặt một tên mới ví dụ là Windows Recovery Environment
+ Trong ô Path ghi đường dẫn đã xác định ở trên C:\Recovery\WindowsRE\Winre.wim
+ Bấm Add Entry để thêm boot vào menu

Khi thêm xong chuyển lên tab Edit Boot Menu cần sửa lại như sau:


+ Tích vào ô Use Metro bootloader
+ Tích chọn ô Count down from và chọn thời gian muốn hiển thị. Mẹo bạn nên chọn thời gian ngắn thôi chỉ khoảng từ 1 tới 5 giây là được
+ Bấm Save Settings áp dụng thay đổi

Giả sử khi bạn khởi động ở giao diện Boot Menu bạn có thể truy cập màn hình Troubleshoot bằng cách bấm vào dòng Change default or choose other options và trong màn hình kết tiếp chọn Choose other option


Màn hình Choose other option chọn Troubleshoot


Bạn sẽ truy cập được màn hình Troubleshoot


Trường hợp nếu bạn nhấp chuột vào Windows Recovery Environment thay vì Change default or choose other options thì Windows sẽ khởi động lại vào giao diện Choose an option trước tiên

Phổ biến trong tuần

Tin Tức