Tìm kiếm ↓↓↓

Windows 10 Pro version 1709 OS Build 16299.15 with iOS 11 themepack

Mình làm bộ cài này cho những bạn thích theme iOS 11 nhưng không biết cách cài theme cho Windows 10 đặc biệt với version 1709 thì việc cài theme khó hơn. Trong bộ cài này mình không tích hợp cập nhật mới nhất cũng không cài sẵn phần mềm chỉ tích hợp sẵn theme nhưng mình có để thư mục Program Files ngoài desktop lưu một số phần mềm cài đặt và portable thông dụng. Nếu bạn thích có thể tải về cài đặt và trải nghiệm.

Trong theme này bao gồm giao diện, icon, thanh dock được thêm sẵn ứng dụng Windows Apps và được thay thế bằng icon ios cho phù hợp với giao diện. Lưu ý bạn vẫn có thể quay trở về giao diện gốc nếu sau này không thích và có thể chuyển qua lại theme gốc và theme iSO 11 trong Settings.


Dưới đây là thông tin của bộ cài kèm link tải và một số lưu ý khi cài đặt

Thông tin:

Tích hợp và gỡ bỏ ứng dung
  • Tích hợp tiếng Việt
  • Kích hoạt .NET Framework 3.5
  • Gỡ bỏ các ứng dụng mặc định: App Installer, Tips, Get Help, Messaging, Office Hub, Paint 3D, Print 3D, Solitaire Collection, OneNote, Connect, People, Sype, Microsoft Wallet, Sticky Notes View 3D và FeedbackHub. (Lưu ý nếu cần sử dụng ứng dụng nào trong danh sách ứng dụng đã gỡ có thể đăng nhập tài khoản Microsoft vào Stote tải lại.)
Thư mục Program Files ngoài desktop có lưu một số phần mềm cài đặt và portable thông dụng:
Link tải và thông tin bộ cài


  
64-Bit (x64)
Tên File : en_vi_windows_10_pro_version_1709_with_ios11_theme_x64.iso
Dung lượng: 3.40 Gb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh (en-US) & Tiếng Việt (vi-VN)
MD5: F8BD0DF38A92B1B93F3735CE54B32E1C


32-Bit (x86):
Tên File : en_vi_windows_10_pro_version_1709_with_ios11_theme_x64.iso
Dung lượng: 2.71 Gb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh (en-US) & Tiếng Việt (vi-VN)
MD5: 9DD8EA1EF8D0837DCD383B31B58FAB7A


Lưu ý khi cài đặt:

- Chọn ngôn ngữ sử dụng khi cài đặt tới màn hình bên dưới


- Nhấn Skip bỏ qua màn hình bên dưới


- Hướng dẫn chuyển ngôn ngữ sang tiếng Việt nếu lúc cài đặt chọn tiếng Anh: Truy cập Control Panel > Add a language >  Add a language > chọn tiếng Việt > Options > chọn Make this the primary language > Log off now

- Cài đặt OneDrive: Truy cập đường dẫn C:\Windows\SysWOW64 với Win 64-bit và C:\Windows\System32 với Win 32-bit tìm và chạy tệp OneDriveSetup.exe

- Với Win 32-bit truy cập Settings > Personlization > Themes > bên phải bấm vào nút Save theme đặt tên theme iOS 11. Phần này do lúc tạo mình quên lưu các bạn nên lưu để chuyển đổi giữa theme mặc định và theme iOS dễ dàng hơn.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức